کرونا و سلامت روان

در دوران کرونا میخواهم در کدام ناحیه زندگی کنم؟.jpeg

راهکارهای یونیسف برای کاهش استرس.mp4

دانلود

سوگواری .MP4

دانلود

می گویند هانتا ویروس هم در راه است. نگران شویم؟.jpeg

چطور اضطراب خودبیمارپنداری را از خود دور کنیم.mp4

دانلود

مدیریت هراس از همه گیری کرونا.mp4

دانلود

احساس بهتر در مقابله با کرونا .mp4

دانلود

انگ‌اجتماعی کرونا.mp4

دانلود

چه اقدامات ساده ای می تواند نگرانی ما را در مورد کرونا کم کند؟.mp4

دانلود

حمایت از بیمار و اطرافیان.mp4

دانلود

حفظ آرامش در روزهای کرونایی .mp4

دانلود

خط تلفنی صدای پرستار.pdf

راههای ساده برای غلبه بر استرس کرونا.jpg

زندگی خانواده و کرونا.mp4

دانلود

آیا استرس باعث افزایش سرعت ابتلای مردم به بیماری کرونا یا وخیم تر شدن وضعیت بیماری می شود؟.jpg

مدیریت اضطراب و نگرانی در مقابل کرونا .pdf

توجه:
با توجه به بحرانی بودن شرایط، تیم آرمان امکان کسب مجوز نشر از تک تک مولفین حقیقی یا حقوقی را نداشته است. هر چند در این شرایط نیت قریب به اتفاق مولفان کمک به آگاهی عمومی و نشر هرچه بیشتر مطلب بوده است، ولی مولفان می توانند برای برداشتن مطلب از روی سایت با ایمیل arman@vums.ac.ir مکاتبه نمایند.
محتواهای این سایت از منابع معتبر حقیقی و حقوقی گردآوری شده است. مسئولیت صحت علمی مطالب عنوان شده بر عهده صاحب محتواست.