زنگ تفریح کرونایی

انیمیشن قطع زنجیره انتقال .mp4

دانلود

شوخی با در خانه ماندن.mp4

دانلود

شوخی با کرونا.jpeg

وظایف والدین در دوران کرونا- قسمت اول .mp4

دانلود

پیشنهادهایی برای خانه_نشینی این روزها.pdf_.pdf

زمین و کرونا.jpeg

خیرین برای کرونا چه کرده اند.mp4

دانلود

کرونا زنگ خانه شما رو میزنه.jpeg

ماسک دست ساز .jpeg

قطع زنجیره انتقال.mp4

دانلود

توجه:
با توجه به بحرانی بودن شرایط، تیم آرمان امکان کسب مجوز نشر از تک تک مولفین حقیقی یا حقوقی را نداشته است. هر چند در این شرایط نیت قریب به اتفاق مولفان کمک به آگاهی عمومی و نشر هرچه بیشتر مطلب بوده است، ولی مولفان می توانند برای برداشتن مطلب از روی سایت با ایمیل arman@vums.ac.ir مکاتبه نمایند.
محتواهای این سایت از منابع معتبر حقیقی و حقوقی گردآوری شده است. مسئولیت صحت علمی مطالب عنوان شده بر عهده صاحب محتواست.