کرونا و افراد مسن

سالمندان در همه گیری کرونا .mp4

دانلود

_دستورالعمل پیشگیری از کرونا در مراکز نگهداری سالمندان.pdf

_دستورالعمل سالمندانی که تنها زندگی می کنند.pdf

دستورالعمل ویژه خانواده سالمندان.pdf

بیشتر آنچه باید سالمندان و مراقبین انها بدانند.pdf

توجه:
با توجه به بحرانی بودن شرایط، تیم آرمان امکان کسب مجوز نشر از تک تک مولفین حقیقی یا حقوقی را نداشته است. هر چند در این شرایط نیت قریب به اتفاق مولفان کمک به آگاهی عمومی و نشر هرچه بیشتر مطلب بوده است، ولی مولفان می توانند برای برداشتن مطلب از روی سایت با ایمیل arman@vums.ac.ir مکاتبه نمایند.
محتواهای این سایت از منابع معتبر حقیقی و حقوقی گردآوری شده است. مسئولیت صحت علمی مطالب عنوان شده بر عهده صاحب محتواست.