باورهای غلط

مصرف مواد مخدر و کرونا.mp4

دانلود

بیماری کرونا و انگ‌اجتماعی.pdf

مرور کلی باورهای غلط.mp4

دانلود

آیا غرغره کردن آب با نمک و یا سرکه از جدی شدن بیماری ویروس کرونا جلوگیری می کند؟.jpg

آیا مصرف الکل خوراکی برای کرونا موثر است؟ .jpeg

باور غلط در مورد مصرف خوراکی الکل .mp4

دانلود

کلیپ یونیسف در مورد باورهای غلط در مورد کرونا .mp4

دانلود

آیا برای کرونا واکسنی تولید شده است؟ .mp4

دانلود

باور غذایی غلط_.jpg

باور غلط ۱.jpg

باور غلط ۲.jpg

باور غلط۳.jpg

باور غلط ۴.jpg

باور غلط ۵.jpg

باور غلط۶.jpg

باور غلط ۷.jpg

باور غلط۷.jpg

باور غلط۸.jpg

باور غلط۹.jpg

باور غلط۱۰.jpg

باور غلط۱۱.jpg

باور غلط۱۲.jpg

باور غلط۱۳.jpg

باور غلط ۱۴.jpg

باور غلط۱۵.jpg

باور غلط۱۶.jpg

باور غلط۱۷.jpg

باور غلط۱۸.jpg

باور غلط۱۹.jpg

باور غلط۲۰.jpg

باور غلط۲1.jpg

آیا از وسایل گرمایشی مانند سشوار، اتو و بخارشوی می توان برای ضدعفونی کردن وسایل خانه استفاده کرد؟.jpg

آیا دود اسپند باعث ضدعفونی شدن محیط و از بین رفتن ویروس کرونا می شود؟.jpg

توجه:
با توجه به بحرانی بودن شرایط، تیم آرمان امکان کسب مجوز نشر از تک تک مولفین حقیقی یا حقوقی را نداشته است. هر چند در این شرایط نیت قریب به اتفاق مولفان کمک به آگاهی عمومی و نشر هرچه بیشتر مطلب بوده است، ولی مولفان می توانند برای برداشتن مطلب از روی سایت با ایمیل arman@vums.ac.ir مکاتبه نمایند.
محتواهای این سایت از منابع معتبر حقیقی و حقوقی گردآوری شده است. مسئولیت صحت علمی مطالب عنوان شده بر عهده صاحب محتواست.