پشتیبانی: ۵۱ ۴۰ ۵۰ ۸۸ ۰۲۱

به دنبال چه درسی هستید؟

آموزه بیشتر بزودی پایان یافته جاری

درس های پیشنهادی

MOOCs مخفف Massive Open Online Courses است. Massive به معنای گسترده، اشاره به ثبت نام نامحدود افراد در درس ها دارد. Open، به معنی ثبت‌نام آزاد افراد صرف‌نظر از پیشینه تحصیلی آن‌ها یا رایگان بودن آموزش ها برای مطالعه است. Online، به نحوه ارایه برخط آموزش ها اشاره دارد و Courses، اشاره به ساختارمند بودن درس های ارائه شده دارد. موکس ها را به عنوان یکی از تحولات موثر در آموزش عالی نام می برند.

آرمان، یک موکس و مخفف "آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین" است. در آرمان انواع درس ها و آموزش های معتبر و تایید شده توسط استادان و صاحب نظران متخصص دانشگاه های کشور ارائه می شوند. در واقع کنسرسیوم دانشگاه های کشور، درسها و آموزش های آرمان را ارائه می دهند. هدف از اینکار ارائه آموزش های با کیفیت بالا و معتبر به دانشجویان، دانش آموختگان و آحاد جامعه است تا همه در کنار هم بتوانیم "آرمانی بیاموزیم".

آرمان هر دو نوع مخاطب دانشگاهی و عموم مردم را پوشش داده و سه نوع آموزش ارائه می دهد:

  • آموزه: بخش شبه موکس آرمان است. محتواهای علمی مجزا و خودخوان هستند. این آموزه ها منبع خوب و جامعی برای مطالعه مخاطبان هستند. در حال حاضر آرمان با این بخش کار خود را شروع کرده است.
  • پودمان: درسهایی متشکل از چند جلسه آموزشی بوده و دارای تکلیف، آزمون و گفتگو هستند. شرکت در این پودمان ها می تواند به ایجاد شبکه بین افراد نیز کمک کند. این بخش از آرمان در فاز بعدی راه اندازی می شود.
  • دوره: گاهی مجموع چند پودمان با هم به عنوان دوره آموزشی معرفی می شوند. دریافت گواهی این دوره ها، نمایانگر گذراندن آموزشی تخصصی است.

"آرمانی بیاموزیم" چون می خواهیم:

  • مطالب مورد علاقه خود را از منبعی معتبر و قابل اعتماد بیاموزیم!
  • صرف نظر از پیشینه تحصیلی و بر اساس علاقه و توانمندی های فعلی خود، بیاموزیم!
  • رایگان مطالعه کنیم!
  • با سایر افراد آشنا شویم و با یکدیگر و از یکدیگر یاد بگیریم!

پس به آرمان می پیوندیم!

آموزه، یک یا چند محتوای مجزاست که یک مبحث را به طور کوتاه و فشرده پوشش می دهد و به شکل خودخوان طراحی شده است. در پایان آموزه ها شرکت در آزمون برای کسب گواهی اجباری است. آموزه های آرمان، بخش شبه-موکس آن را پوشش می دهند.

پودمان، مجموعه ای از چند جلسه آموزشی است که بر اساس زمانبندی مشخص ارائه شده و در آن انواع فعالیت های یادگیری مانند تکلیف، آزمون و گفتگو پیش بینی شده است. کسب گواهی پودمان، منوط به گذراندن الزامات آن است.

دوره، از مجموع چند پودمان که در کنار هم یک موضوع را پوشش می دهند تشکیل شده است. برای کسب گواهی یک دوره، کافی است پودمان های مرتبط با آن را بگذرانید.

اخبار و اطلاعیه ها بیشتر اطلاعیه اخبار
1398-04-23

راه اندازی فاز اول آرمان

  حذف

بخش "آموزه" به عنوان فاز اول سامانه آرمان راه اندازی شد...